KOÇLUK EĞİTİMLERİ

 • Yaşam koçluğu & Bireysel koçluk
 • Eğitim ve öğrenci koçluğu
 • İşletme koçluğu
 • Siyaset koçluğu
 • Yönetici koçluğu
 • Aile koçluğu

 • YAŞAM KOÇLUĞU & BİREYSEL KOÇLUK

  Bireyin hedefine ulaşması, problemini çözmesi, yaşamında bir değişiklik yapması, kendine ilişkin olumsuz inanç kalıplarını kırması, potansiyelinin farkına varıp onu ortaya çıkarması, motivasyonunu artırması, hayatına değer katılması amaçlanır.

  EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

  Okul hayatında öğrenciye içsel potansiyelini keşfetmesi, kendini tanıması, çalışma becerileri geliştirmesi, öğrencinin özgüveninin ve motivasyonunun arttırılması, veli ile öğrenci arasında köprü oluşturulması, öğrencinin başarı potansiyelinin ve yaşam becerilerinin ortaya çıkarılması amaçlanır.

  İŞLETME KOÇLUĞU

  İşletme sahiplerinin işlerindeki tıkanıklıkları, kör noktaları görmeleri, engellerin tespit edilerek büyüme ve gelişme yönünde hangi alanda eksiği varsa o alanda işletme sahipleri ile birlikte özel stratejiler geliştirilerek, işletmenin başarı grafiğinin yükseltilmesi amaçlanır.

  SİYASET KOÇLUĞU

  Siyasette aktif rol alan veya siyasi alanda ilerlemeyi hedefleyen kişilerin kendi potansiyelini keşfederek rakipleri karşısında rekabet avantajı sağlamaları, ekiplerinin performansının artmasına yönelik çalışmaların yapılması, seçim kampanyalarının doğru ve etkin bir şekilde planlanması ve yürütülmesi amaçlanır.

  YÖNETİCİ KOÇLUĞU

  Yöneticilerin kısa, orta ve uzun vadeli kurumsal hedeflere ulaşma kabiliyetinin ve performansının artmasının sağlanması, hem kişisel hem de iş hayatında karşılaştıkları sorunlara kalıcı ve etkili çözümlerin üretilmesi amaçlanır.

  AİLE KOÇLUĞU

  Aile bireylerinin doğru, etkili ve sağlıklı iletişim yöntemlerini kullanarak hem aile içi hem de aile dışı iletişimin güçlendirilmesi , olumlu ve olumsuz yönlerinin objektif bir yaklaşımla farkına varmalarının ve aile içinde çatışma çözme becerilerinin geliştirilmesi ile daha mutlu, huzurlu bir yaşam sürmeleri sağlanması amaçlanır.